Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěr

 

Závěr   

Ve svojí písemné práci jsem se pokusila objasnit příchod internetového připojení do České republiky a co nás v budoucnu, co se internetu týče ještě čeká. Popsala jsem vznik internetu, zavedení internetu do našich domácností, stručně jsem zaměřila na trh poskytovatelů a v této souvislosti jsem uvedla seznam prvních poskytovatelů internetu. Dále jsem se zaměřila na možnost připojení k internetu. Pomocí tabulek a grafů jsem předložila rozlišení uživatelů internetu a s tím spojený vývoj. Dále jsem se věnovala podnikům, jež jsou připojeni k internetu a také k čemu internet nejvíce využívají. Malou část práce jsem věnovala i rychlosti internetu v České republice a část písemné práce obohatila také grafem. Práci jsem zakončila tím, co nás v souvislosti s internetem ještě čeká a uvedla porovnání využívání internetu s ČR, EU a celým světem. Jednotlivé části mojí písemné práce jsem v průběhu doplňovala normovanými citacemi v podobě poznámek pod čarou. Zpracování této práce, opravdu silně obohatilo moje dosavadní znalosti týkající se této problematiky a pevně věřím, že práce bude čtivá, zajímavá a obohacující pro všechny čtenáře této písemné práce.